Tuesday, 29 March 2011

PLANT A HOPE

Salams,


I was a fool. I am a fool. Thus, note to me, I won't be a fool in the future, insyaAllah. InsyaAllah.

To plant a hope is a must, isn't it? No matter how hurt the process is, what we must do, time after time, is to plant hope, together with tawakal. Perhaps, tawakal must be higher than the hope itself.

"Katakanlah (wahai Muhamad), wahai hamba-hambaKu yang telah melampau batas terhadap diri mereka sendiri (dengan perbuatan-perbuatan maksiat), janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa; sesungguhnya Dialah jua Yang Maha Pengampun , lagi Maha Mengasihani - Az-Zumar: 53

There will be so many heartbreak moments in this life, thus, aja aja fighting!

No comments: