Friday, 17 December 2010

NEUWANSCHTEIN CASTLEI want to go to Dachau Concentration Camp, but Dad adamantly insists on going to the Neuwanschtein Castle, in Bavarian Alps, Bavaria. It used to be an independent country, but fall under German hand during World War 1? Please check by yourself. It's beautiful, needless to say.

10-22: Dia (Allah) yang menjadikan kamu boleh berjalan di darat dan di laut, sehingga apabila kamu berada di atas kapal dan kapal itu berlayar dengan (bantuan) angin yang baik, dan mereka bergembira kerananya, (tiba-tiba) datang kepada mereka angin yang kencang disertai ombak (yang besar) daripada segenap penjuru, hinggakan mereka menyangka bahawa mereka telah terperangkap di dalam bahaya, lalu (dalam keadaan yang cemas itu) mereka menyeru kepada Allah dengan mengikhlaskan al-din (agama) kepada-Nya (kepada Allah) semata-mata (tidak meletakkan pergantungan kepada sesuatu yang lain sedikit pun): “Sesungguhnya jika Engkau (Allah) selamatkan kami daripada bahaya ini nescaya kami akan menjadi orang yang bersyukur".

No comments: